עיצוב תוכנה 

עיצוב מערכת ארוטל - עדכון נתונים בריאותייםעיצוב תוכנה - חברת Teamcenter 
 
גלית מועלם- טל: 077-4352688 , נייד: 052-3352688, פקס: 04-9521194 , E-mail: galit_ms@netvision.net.il